Stage Stop Inn
303 W McKeown, PO Box 962
Patagonia, Arizona, 85624, United States
(520) 394-2211
520-394-2213